Skip to main content
Please wait...

MINISTRICA MESIHOVIĆ ODRŽALA SASTANAK S ČLANOVIMA STRUČNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KS

Datum

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Adna Mesihović održala je sastanak s članovima Stručnog vijeća Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo. Predsjednica Stručnog vijeća, prof.dr. Dušanka Bošković, zajedno sa članovima prof.dr. Senadom Dizdar, prof.dr. Elmom Selmanagić - Lizde, prof.dr. Amrom Kapo i prof.dr. Kenanom Čaklovicom, informisala je ministricu Mesihović o zadacima i nadležnostima Stručnog vijeća, u skladu s Odlukom o osnivanju Javne ustanove “Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja”. Također je govorila o inicijativama i mjerama Stručnog vijeća iz prethodnog perioda, čiji je cilj unapređenje preduniverzitetskog obrazovanja u Kantonu Sarajevo i rad Instituta. Prof.dr. Bošković je upoznala prisutne i o aktivnostima koje Stručno vijeće planira realizirati u toku 2024. godine. Ministrica Mesihović je izrazila zadovoljstvo što Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade ima mogućnost podržati rad Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS i kroz djelovanje Stručnog vijeća, a sve s ciljem unapređenja obrazovanja. Također je naglasila značaj ovog tijela kao spone u saradnji Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS.

Trajno
Standardno