Skip to main content
Please wait...

MINISTRICA MESIHOVIĆ U POSJETI ŠUMARSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Datum
Ministrica prof. dr. Adna Mesihović, s pomoćnicama za nauku i visoko obrazovanje, mr. sci. Azeminom Njuhović i Dženitom Viteškić, posjetila je Šumarski fakultet Sarajevo Univerziteta u Sarajevu. Domaćini, prof. dr. Ahmet Lojo dekan fakulteta, dr. sc. Zahida Ademović prodekanesa za nastavu, dr. sc. Dalibor Ballian prodekan za međunarodnu saradnju i dr. sc. Muhamed Bajrić, prodekan za NIR i finansije upoznali su ministricu i prisutne s dugogodišnjom historijom Šumarskog fakulteta, koji posjeduje tradiciju od 75 godina. Fakultet je predstavio i svoje dugogodišnje uspjehe u istraživanjima i implementaciji projekata, te naglasio važnost obnove objekata za terensku nastavu. Uz pomoć Vlade Kantona Sarajevo pokrenute su značajne aktivnosti na obnovi nastavnih objekata na Igmanu i na Arboretumu Slatina. Trenutno se na Igmanu izvode radovi na proširenju postojećeg objekta za što je Vlada Kantona Sarajevo osigurala finansijska sredstva. U narednoj fazi obnove planirana je izgradanja edukativnog centra sa meteorološkom stanicom koji obuhvaća stvaranje jedinstvenog prostora namijenjenog za aktivnosti obrazovnih institucija, kao što su vrtići, osnovne škole, srednje škole i fakulteti Kantona Sarajevo, koji će ga koristiti kao sastavni dio svojih redovnih nastavnih programa i kao destinaciju za organizaciju škola u prirodi ili škola skijanja, te organizacije terenske nastave za studente fakulteta. Za izgradnju edukativnog centra sa meteorološkom stanicom je potrebno osigurati sredstva u narednom periodu i što prije početi sa radovima. Ministrica Mesihović je pohvalila rad Šumarskog fakulteta na obnovi infrastrukture na Igmanu i implementaciji naučno-istraživačkih domaćih i međunarodnih projekata u kojima fakultet aktivno sudjeluje, te za sebe tako ostvaruje saradnje s drugim regionalnim i međunarodnim obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama. Posjeta je korak ka intenziviranju saradnje Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS s Šumarskim Fakultetom Univerziteta u Sarajevu.
Trajno
Standardno