Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 46. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Datum

Broj: 02-04-49317/20

Sarajevo, 08.12.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

46. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 10.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 100. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

Iz nadležnosti Skupštine: 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice Izvjestilac: ministar Faruk Kapidžić

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlozi rješenja o razrješenju i rješenja o imenovanju na upražnjene pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova Izvjestilac: ministar Anis Krivić

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Kamerni teatar 55 Sarajevo" i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Kamerni teatar 55 Sarajevo" Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Narodno pozorište" i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Narodno pozorište" Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

7. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Muzej Alija Izetbegović" i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Muzej Alija Izetbegović" " Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

8. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Muzej Sarajeva" i prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Muzej Sarajeva" " Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

9. Prijedlog rješenja o Razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU " Pozorište mladih" i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Pozorište mladih" Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Sarajevski ratni teatar - SARTR" i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Sarajevski ratni teatar - SARTR" Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

11. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“ i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“ Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Biblioteka Sarajevo" i Prijedlog Rešenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Biblioteka Sarajevo" Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

13. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Bosanski kulturni centar" i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Bosanski kulturni centar" Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

14. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Sarajevska filharmonija" i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Sarajevska filharmonija" Izvjestilac: ministar Kenan Alikadić

15. Izvještaj Ekspertne radne grupe za planiranje pravnog, finansijskog i adminitsrativnog puta za izgradnju objekta Uprave policije Kantona Sarajevo sa prijedlogom traženih rješenja Izvjestilac: premijer Mario Nenadić

16. Izvještaj KJKP „Rad” d.o.o. Sarajevo o komunalnom otpadu za Kanton Sarajevo u 2020.godini Izvjestilac: ministrica Nihada Glamoč

17. Informacija o vodosnabdijevanju za period od 01.04. do 01.10.2020. godine Izvjestilac: ministrica Nihada Glamoč

18. Informacija o prenamjeni sredstava za potrebe nabavki robnih rezervi unutar budžeta Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo Izvjestilac: po ovlaštenju direktorice Jesenković Emir

19. Aktuelna pitanja:

P R E M I J E R

Mario Nenadić

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba