Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 63. sjednice Vlade KS

Datum

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20 i 10/21)

S A Z I V A M

63. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 03.02.2022. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu Izvjestilac: ministar Haris Vranić

3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2021. godinu Izvjestilac: direktor Fahir Halilović

4. Izvještaj o radu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2021. godinu Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

Iz nadležnosti Vlade

5. Nacrt Programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2022. godinu Izvjestioci: premijer Edin Forto i sekretar Vlade Šabaredžović-Klačar Mersiha

6. Prijedlog Odluke o Registru ugovora o djelu u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst kolektivnog ugovora između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Admir Katica

8. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo radi učešća u radu i odlučivanju na XLII (42.) vanrednoj sjednici Skupštine dioničara dioničkog društva “Bags Energotehnika” d.d. Vogošća sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: po ovlaštenju ministra sekretar Asim Ajanović

9. Prijedlozi Rješenja o razrješenju predsjednika i članova i Prijedlozi Rješenja o imenovanju predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

10. Prijedlozi Rješenja o razrješenju predsjednika i članova, Prijedlozi Rješenja o imenovanju predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU OŠ ,,Silvije Strahimir Kranjčević“ Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

11. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene Zaključka Vlade Kantona Sarajevo br: 02-04-79-7.1/22 od 06.01.2022. godine Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

12. Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, broj: 03-04-02-2043-1/22 od 25.01.2022. godine, na Inicijativu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za izmjenu i dopune Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja 

13. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Završni izvještaj za Projekat nabavke medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministar Haris Vranić

14. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Informacija-Donacija robnih rezervi u dječijim pelenama i vlažnim maramicama Izvjestilac: direktorica Pekić Jelena

15. Prijedlog Zaključka za obilježavanje državnog praznika, 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine Izvjestilac: šef Službe Nenad Marilović

16. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Poziv za održavanje 7. vanredne sjednice Skupštine KJKP „Park” d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom za punomoćnika Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac:po ovlaštenju ministra sekretar Asim Ajanović

17. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za 10. vanrednu sjednicu Skupštine KJKP "Tržnice-pijace”d.o.o. Sarajevo sa obavezujućom uputom za punomoćnika Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: po ovlaštenju ministra sekretar Asim Ajanović

18. Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo o penzionisanju uposlenika pripremljena u skladu Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-2278-18.2/21 od 28.01.2021. godine Izvjestilac: ministar Admir Katica

19. Aktuelna pitanja

PREMIJER Edin Forto

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba