Skip to main content
Please wait...

Pozivnica za virtualnu posjetu CMS Cern laboratoriji

Datum

10:25 Uključenje na ZOOM 10:30 Dr. sc. Mirza Hadžimehmedović, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli   Pozdrav učesnicima 10:35 PhD Michael Hoch, Akademija nauka Austrije Dir. Sabine Kernthaller MA, direktorica Austrijskog kulturnog foruma Sarajeva 10:45 Dr. sc. Melika Husić-Mehmedović, Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. 10:50 Dr. sc. Biljana Antunović, vanredni profesor, Prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banja Luci 10:55 Dalibor Nikolić, direktor Galerije Kraljica Katarina Kosača, Mostar 11:00 ZVANIČNI POČETAK VIRTUALNE POSJETE           PhD Ivica Puljak, redovni profesor Univerziteta u Splitu           PhD Michael Hoch, Akademija nauka Austrije 12:00 Završetak posjete

Indico web page: https://indico.cern.ch/event/970862/ ZOOM link: https://cern.zoom.us/j/92832029610?pwd=ejRzMVRIM1B5OHNDeExXaG5jUklxQT09

Prilog Veličina
CERN_VV_BHS.pdf (3.63 MB) 3.63 MB
CERN_VV_ENG.pdf (3.63 MB) 3.63 MB

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba