Skip to main content
Please wait...

30. Poziv za dostavljanje aplikacija tehničke pomoći u okviru z Investicijskog okvira na Zapadni Balkan (WBIF)

Datum

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, Evropska komisija je objavila 30. Poziv za dostavljanje aplikacija tehničke pomoći u okviru z Investicijskog okvira na Zapadni Balkan (WBIF).

Ključna područja intervencija su:

1. Održivi transport
2. Čista energija
3. Okolina i klima
4. Digitalna budućnost
5. Infrastruktura za razvoj ljudskih kapaciteta

Više informacija o kriterijima prihvatljivosti i vremenskom okviru vezano za predmetni Poziv se nalazi u prilogu ovog teskta.
(Akt Direkcije za evropske integracije).

Projektni prijedlozi treba da budu povezani sa Ekonomskim i investicijskim planom za Zapadni Balkan i da je nephodno postojanje usvojenih relevantnih cjelodržavnih sektorskih strateških dokumenata.

Smjernice za pripremu i podnošenje aplikacija za WBIF projekte i aplikacioni obrazac su dostupni na linku:

https://wbif.eu/storage/app/media/Library/11.Funding/WBIF%20Guidelines%20for%20Applicants_December%202022.pdf.

Shodno navedenom, molimo vas da projektne prijedloge koji zadovoljavaju zahtjeve iz poziva, dostavite redovnom poštom i na e-mail: dragana.vujanovic@mcp.gov.ba najkasnije do 15.12.2023. godine, kako bi blagovremeno bili proslijeđeni Direkciji za evropske integraciji na dalje postupanje.

Prilog Veličina
Poziv (1.48 MB) 1.48 MB
Trajno
Standardno