Skip to main content
Please wait...

5. naučno-stručna Konferencija "Inn & Tech"

Datum

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Aleksandra Nikolić prisustvovala je konferenciji u ulozi panelistice na temu: „Uticaj tehničko-tehnološkog razvoja, inovacija i inovativnog pristupa u oporavku i razvoju privrede, te značaj upotrebe savremenih tehnologija u uslužnim i proizvodnim djelatnostima“, koja je održana 16.03.2022. godine.

Konferencija „INN & TECH“ je okupila veliki broj eminentnih profesora, nastavnika i stručnjaka iz oblasti tehnike, tehnologije, inovatorstva i IT tehnologija iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike iz oblasti privrede i poduzetništva.

U svom izlaganju ministrica prof. dr. Aleksandra Nikolić je istakla: „BiH mora biti modernizirana, reindustrializirana, mora iskoristiti svoje industrijsko naslijeđe u cilju jačanja konkurentnosti. Konkurentnost je sposobnost koja se gradi na nivou kompanije, a reflektira se na razvoj cijelog društva, ali se zasniva na znanju, kreativnosti i motivaciji pojedinaca. Znanje i vještine se ne mogu podići odmah, sad  i u ovom momentu nego se grade čak  od vrtića pa do univerziteta i na kraju na radnom mjestu. Kvalitet i konkuretnost nastaju na radnom mjestu i upravo zbog toga i javna uprava mora biti modernizirana, kako bi mogla kreirati i implementirati inovativne javne politike koje jačaju istovremeno i digitalizaciju i kapacitet za inoviranje“.

Dalje, u svom obraćanju ministrica je istakla i da je ponosna što je dio Vlade Kantona Sarajevo koja je bila dovoljno hrabra da u vremenu pandemije izdvoji značajna novčana sredstva za podršku nauci i istraživanju i koja je spremna da radi interresorno i sinergijski.

Konferencija je u fokus stavila intenzivnu i interaktivnu saradnju obrazovnog, javnog i poslovnog sektora stvaranjem okruženja novog i boljeg institucionalnog i društvenog okvira za generisanje, transfer i praktičnu implementaciju znanja. Zaključci konferencije će istaći na koji način udružiti snage svih aktera u pravcu pronalaženja efikasnog puta razvoja BiH ekonomije i unapređenja kvaliteta života u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba