Skip to main content
Please wait...

Apliciranje mladih za Savjetodavni odbor za mlade Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) – Youthwise

Datum

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, a na osnovu e-mail Sekreterijata Unije za Mediteran, obaviještavamo sve zainteresovane za mogućnost apliciranja mladih za Savjetodavni odbor za mlade Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) – Youthwise

Savjetodavni odbor za mlade OECD-a čine briljantni mladi ljudi od 18 do 30 godina starosti iz zemalja OECD-a. Youthwise je pokrenut 2021. kako bi donio perspektive i ideje mladih OECD-u i poboljšao razumijevanje mladih o radu Organizacije i kreiranju međunarodne politike.

Kandidati treba da budu od 18 do 30 godina starosti, državljani zemlje članice OECD-a i imaju dobro poznavanje engleskog jezika. Izabrani kandidati se imenuju na period od aprila 2023. do marta 2024. godine. Potpunu listu kriterija za prijavu, način prijave i sve dodatne informacije koje se tiču Savjetodavnog odbor za mlade OECD-a i njegove uloge u OECD-u možete naći na linku ispod:

https://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/?utm_term=pac&utm_medium=social&utm_content=3-PAC%2C2-SocialMobility%26Equality%2C1-CorporateCampaigns%2CYouthwise&utm_source=linkedin

Rok za prijave je 12. janur 2023. godine.

 

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba