Skip to main content
Please wait...

Forum za zagovaranje mladih Zelenog polumjeseca

Datum

Forum za zagovaranje mladih Zelenog polumjeseca okuplja mlade iz cijelog svijeta od 2020. godine. Ove godine Forum će se održati 14. decembra 2023. godine, online, a tema je "Droge i klimatske promjene".

Ciljna grupa učesnika su mladi između 18 i 30 godina starosti, koji imaju iskustvo i interes za efikasne i naučno zasnovane strategije prevencije u vezi sa upotrebom nedozvoljenih supstanci i drugih rizičnih ponašanja, zdravog života i žele istaći znanje i kompetencije u oblasti kritičnog mišljenja i zagovaranja.

Prijave se šalju putem sljedećeg linka: https://www.youthadvocacyforum.com/application-form-2023

Rok za prijave je 8. decembar 2023. godine.

Više informacija o događaju se može naći na web stranici Foruma za zagovaranje mladih https://www.youthadvocacyforum.com

Trajno
Standardno