Skip to main content
Please wait...

Implementacija kampanje "Želim biti dio društva"

Datum

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade prof. dr Aleksandra Nikolić je primila gospodina Emira Ćosovića predstavnika češke organizacije People in need, koja implementira kampanju “Želim biti dio društva” i koja kroz različite aktivnosti druženja sa studentima pet univerziteta iz BiH nastoji istaći percepciju svijeta koju imaju osobe sa intelektualnim poteškoćama. Na ovaj način kampanje želi sensibilizirati širu javnost i propitivati koliko smo kao društvo spremni uvažiti potrebe ovih osoba i uključiti ih u svakodnevni život kao jednakopravne partnere. Sastanak je bio vrlo konstruktivan, gdje je dogovoreno da će bliža saradnja otpočeti uzimanjem učešća Ministrice na proslavi Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se širom svijeta obilježava  3. decembra i predstavlja festival razumijevanja problema invaliditeta, kako bi ojačali podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Na ovaj način Ministarstvo ističe opredjeljenost za jačanje svih aktivnosti, te izgradnju institucionalno-legislativnog okvira koji će za rezultat imati viši nivo inkluzivnosti našeg društva. Ovo je naravno dio nastojanja da se unaprijedi kvalitet života mladih ljudi u KS i BiH.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba