Skip to main content
Please wait...

Konferencija "Od perspektive žrtava do institucionalnog odgovora"

Datum

 

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Aleksandra Nikolić prisustvovala je dana, 4.03.2022. godine konferenciji pod nazivom „Od perspektive žrtava do institucionalnog odgovora“ u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra.

Na konferenciji je učestvovao veliki broj panelista, predstavnika različitih organizacija i institucija, koji su svojim prisutvom podržali fokus konferencije tj. seksualno nasilje nad ženama, odnosno rodno zasnovano nasilje. Jedan od povoda za održavanje konferencije bila je i godišnjica od  pokretanja facebook stranice Nisam tražila, posvećene ženama koje su iskusile neki vid seksualnog nasilja.

Prisutnima se obratila i ministrica prof. dr. Aleksandra Nikolić, te istakla  da Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo pruža punu podršku prevenciji svakog vida nasilja naglasivši „da je bitno naučiti prepoznati nasilje u bilo kom obliku, jer nasilje nije samo ono što završi eksplicitnim činom nasilja. Istakla je također i potrebu da se studentske organizacije u svom radu i djelovanju bave pitanjima i devijacijama ovog tipa, i ne samo kroz prizmu seksualnog nasilja već i na primjeru kulture komunikacije između profesora i studenta kao i u međusobnim odnosima studenata.

Tokom konferencije detektovani su brojni izazovi i problemi sa kojima se susreću osobe koje su doživjele bilo koji oblik nasilja, uključujući i seksulano nasilje. Zaključeno je da je potrebno izvršiti usklađivanje postojećih zakonskih rješenja sa  Istambulskom konvencijom koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2013.godine.

Održavanja konferencije je simbolično upriličeno uoči obilježavanja 8. marta Međunarodnog dana žena kako bi se iznova skrenula pažnja institucija ali i šire javnosti na ovu temu, kako bi se detektovali problemi i pokazale mogućnosti koje mi kao građani, društvo, organizacije civilnog društva i institucije možemo uraditi kako bismo svim građankama i građanima poručili da zajedničkim djelovanje možemo poboljšati sisteme da rade za dobrobit svih.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba