Skip to main content
Please wait...

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

Datum

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo svim mladim osobama čestita Međunarodni dan mladih. Uloga Ministarstva je da potičemo dijalog između mladih i svih nivoa vlasti kako bismo pronašli i oblikovali mjere i aktivnosti koje će podržati mlade ljude, pokazati im da je važno jačati znanja i sposobnosti, te ih potaći da kreativno i inovativno promišljaju i pronalaze rješenja za poboljšanje kvaliteta života svih u Bosni i Hercegovini.

U tom smislu, Ministarstvo je upravo završilo prvi Javni poziv za sufinansiranje projekata za mlade udruženja/neprofitnih organizacija i projekata/programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. oodinu, te odobrilo za sufinansiranje 25 projekata koji su fokusirani na oblasti koje su u skladu sa strateškim ciljevima Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019-2023. godina.

Planirano je uskoro raspisati još jedan Javni poziv za sufinansiranje projekata za mlade udruženja/neprofitnih organizacija i projekata/programa iz Budžeta Kantona Sarajevo, a sve u cilju pružanja podrške mladim ljudima i njihovim idejama. Stoga, još jednom pozivamo mlade da udruže snage i svojim djelovanjem pomognu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, kao i stvaranju bolje budućnosti.

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo su spremni unaprijediti sve aktivnosti usmjerene za podršku i osnaživanje mladih. Pošaljite nam prijedloge za saradnju na email: info@mon.ks.gov.ba.

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba