Skip to main content
Please wait...

Međunarodno takmičenje za mlade u pisanju eseja 2024

Datum
Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, Japanska organizacija "Goi Peace Foundation" organizuje takmičenje pod nazivom "Moje iskustvo u prevalizaženju sukoba". Ovogodišnje takmičenje za esej organizuje se u nastojanju da se energija, kreativnost i inicijativa mladih u svijetu iskoristi u promovisanju kulture mira i održivog razvoja. Također, ima za cilj da inspiriše društvo da uči od mladih umova i da razmišlja o tome kako svako od nas može napraviti razliku u svijetu. Esej može podnijeti svaka osoba do 25. godina starosti u jednoj od sljedećih kategorija - djeca do 14. godina i mladi od 15. do 25. godin, direktno i isključivo putem online stranice koju možete pronaći na linku ispod teksta. Esej treba imati 700 riječi ili manje na engleskom ili francuskom jeziku ili 1600 znakova ili manje na japanskom jeziku. Eseji trebaju biti originalni i neobjavljeni i u njihovom pisanju može učestvovati samo jedan autor. Rok za dostavljanje radova je 15. juni 2024. godine, a sve detaljne informacije se mogu naći putem linka: https://www.goipeace.or.jp/en/
Trajno
Standardno