Skip to main content
Please wait...

Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Šumarski, Mašinski i Prirodno-matematički fakultet

Datum

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj nastavili su posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, te ovom prilikom posjetili Šumarski fakultet, Mašinski fakultet i Prirodno-matematički fakultet.

U njihovoj pratnji bili su prof.dr. Naris Pojskić, predsjednik Vijeća Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i prof.dr. Samir Dolarević, predsjednik Vijeća Grupacije tehničkih nauka.

Posjete su organizirane kako bi se sagledale okolnosti u kojima fakulteti djeluju, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, a s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Prilikom posjeta, rukovodstvima fakulteta su predstavljene aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, kao i one koje se odnose na pripremu novog zakona o visokom obrazovanju.

Ministrica Husić-Mehmedović je naglasila da će zakon koji je u pripremi biti denormiran, moderan zakon koji dolazi od akademske zajednice.

Govoreći o izdvajanjima za nauku podsjetila je da će ove godine biti izdvojena najveća sredstva za nauku, veća nego ikada prije, u iznosu od tri miliona KM, čime će se, između ostalog, omogućiti jačanje istraživačkih kapaciteta.

U toku posjeta rukovodstva sva tri fakulteta su ministrici Husić-Mehmedović predočili svoje najvažnije aktivnosti i rezultate rada, te posebno naglasili naučni doprinos i postignuća ostvarena kroz međunarodnu saradnju.

Također, svi oni su predstavili svoje infrastrukturne kapacitete, kao i okolnosti u kojima izvode online nastavu.

Razgovarano je i o mogućnostima unapređenja realizacije nastavnog procesa, kao i o načinima održavanja terenske nastave i laboratorijskih vježbi.

 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba