Skip to main content
Please wait...

Ministrica Husić-Mehmedović: Važan segment djelovanja novoosnovanog ministarstva bit će uspostava saradnje između javnih i privatnih univerziteta u KS

Datum

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović danas se zvanično susrela na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (SSST) sa predsjednikom ovog univerziteta, akademikom Ejupom Ganićem.

Ovo je jedna od prvih u nizu posjeta novoizabrane ministrice privatnim, ali i državnim univerzitetima koje imaju za cilj uspostavljanje dobre saradnje, te upoznavanje sa dosadašnjim rezultatima i planom njihovog rada.

Akademik Ganić je predstavio Univerzitet SSST, njegove programske kapacitete, naučno-istraživački potencijal i izuzetnu spremnost za saradnju i buduću međusobnu kooperaciju na realizaciji niza projekata.

„Ideje i projekti o kojima se razgovaralo su buduća izrada zakona o visokom obrazovanju, iniciranje naučnog i akademskog samita na kojem će profesori-istraživači različitih univerziteta, uključujući i one u dijaspori, imati priliku da razmjene kontakte i osnaže mrežu saradnika, ožive studentske interakcije, te se uvežu kroz zajedničke studentske aktivnosti“, navela je nakon ovog sastanka ministrica Husić-Mehmedović.

Akademik Ganić je pohvalio inicijativu ministrice Husić-Mehmedović vezanu za zvanične posjete visokoobrazovnim institucijama, te izrazio želju da se i buduća saradnja uspostavi u sličnom tonu.

Ministrica Husić-Mehmedović je obećala veći angažman Ministarstva i zalaganje za razvijanje snažnije saradničke mreže na nivou univerziteta.

Sastanak je finaliziran razmjenom kontakata i planiranjem narednih susreta, te obostranim iskazivanjima zadovoljstva današnjim susretom i zajedničkim zaključcima.

Ministrica Husić-Mehmedović je zatim, u pratnji pomoćnice Azre Ivazović, posjetila i Internacionalni Burch univerzitet (IBU).

Na sastanku sa rektorom, prof.dr. Mersidom Poturkom, generalnim sekretarom Mensurom Zoletićem i talent menadžerom Admirom Salihagićem razgovaralo se o načinu izvođenja nastave u narednom semestru, organizaciji ispita i testiranja, te drugim izazovima s kojima su se svi univerziteti susreli u vremenu pandemije.

Ministrica Husić-Mehmedović je, ovom prilikom, istaknula da novom ministarstvu u prioritetu ima nekoliko ciljeva.

Prije svega, fokus je stavljen na donošenje, odnosno izmjene dva zakona, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti.

„Želimo kreirati dobar zakonski okvir koji će dozvoliti univerzitetima da se razvijaju i zato ćemo kreiranje i izmjene ovih zakonskih rješenja povjeriti mladim ljudima koji imaju iskustva i izvan BiH, kako bismo iskoristili njihova znanja i dobili zakone koji su u skladu sa trenutnim tokovima i promjenama u oblasti visokog obrazovanja u svijetu”, naglasila je ministrica Husić-Mehmedović.

Istakla je i kako će važan segment djelovanja novoosnovanog ministarstva biti i uspostavljanje saradnje između javnih i privatnih univerziteta u KS, ali i izdvajanje više sredstava za nauku i naučno-istraživački rad. 

Rektor Poturak je iznio činjenicu da je IBU, prije svega, poduzetnički univerzitet usmjeren na kreiranje poduzetničkog društva, rješavanje stvarnih društvenih problema i projekte koji približavaju obrazovanje realnom sektoru.

„Mladim ljudima u BiH je potrebno samo ponuditi priliku, a oni sami dalje znaju kako da dođu do cilja. Trudimo se da im ponudimo tu priliku na našem univerzitetu, kako bismo im pokazali da i u BiH mogu ostvariti svoje životne ambicije“, rekao je, ovom prilikom, rektor Poturak.

Nakon sastanka, ministrica je u pratnji rektora obišla prostorije ovog univerziteta, te izrazila oduševljenje infrastrukturom i opremljenošću prostorija.

 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba