Skip to main content
Please wait...

Nagrada Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) za mlade poduzetnike za 2021. godinu

Datum

Informacija - Nagrada Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) za mlade poduzetnike za 2022. godinu

Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavilo je Ministarstvu civilnih poslova BiH obavještenje sa pozivom i promotivnim materijalom za prijavu za nagradu za mlade poduzetnike, koje dodjeljuje Nagrada Euro-mediteranske skupštine lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) za 2022. godinu.

Regionalne i lokalne zajednice mogu prijaviti mlade poduzetnike starosti do 35. godina iz mediteranske regije, odnosno Albanije, Alžira, Bosne i Hercegovine, Egipta, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Mauritanije, Monaka, Crne Gore, Maroka, Palestine, Tunisa i Turske.

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2021.godine, a dobitnik nagrade će biti objavljen na marginama sljedeće plenarne sjednice ARLEM-a 2022. godine.

Link za prijavu mladih poduzetnika je https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARLEM_award_2022.

 

Prilog Veličina
nagrada.pdf (139.87 KB) 139.87 KB

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba