Skip to main content
Please wait...

Obavještenje - Javni poziv za programe nauke

Datum

Poštovani,

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo sa velikim zadovoljstvom obavještava akademsku i naučnu zajednicu, istraživače, inovatore, sve koji smatraju da svojim znanjem i angažmanom mogu doprinijeti razvoju i jačanju nauke, umjetnosti, znanja i vještina kao i ostale zainteresovane strane da će, na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih /umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i progarama iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, biti objavljen na web stranici Ministarstva  u petak, 06.05.2022. godine.

Ministarstvo, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo nastavlja da izdvaja značajna novčana sredstva za programe i projekte nauke te je ove godine izdvojeno rekordnih  4.000.000,00 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo.  Fokus  Javnog poziva je na jačanju nauke, sinergije između javne uprave, nauke i privrede ali i na očuvanje sjećanja na tragičnu prošlost Bosne i Hercegovine kroz prepoznavanje kulturoloških i umjetničkih vrijednosti nastalih u periodu opsade Sarajeva.

 

Sretno!

                                                                                                                            M I N I S T R I C A

 

                                                                                                                      Prof. dr. Aleksandra Nikolić

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba