Skip to main content
Please wait...

Odluka o utvrđivanju Konačne liste dobitnika sredstava po Javnom pozivu za 2022. godinu

Datum

Cijenjeni aplikanti, 

izuzetno mi je zadovoljstvo objaviti Konačnu listu dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Ovdje želim da istaknem da je ovogodišnji poziv bio malo drugačije osmišljen i fokusiran na jačanje internacionalizacije kao i kapaciteta za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad. Žalim da se zahvalim svima na aktivnosti i iskazanim sposobnostima u smislu osmišljavanja, jačanja i realizacije inovativnih, kreativnih i modernih naučnoistraživačkih i umjetničko istraživačkih aktivnosti.

Ove godine je zaprimljeno 484 prijave na javni poziv. U odnosu na prošlu godinu, sa zadovoljstvom konstatujemo, da smo zaprimili trostruko veći broj prijava. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i Komisija je imala vrlo izazovan i složen zadatak, da od velikog broja jako dobrih prijedloga izabere najbolje projekate i programe. Treba naglasiti da je od pristiglih prijava na B1 program, podršku naučnoistraživačkim/umjetničkoistraživačkim projektima, 42% odobreno za sufinansiranje, što je po mišljenju Ministarstva vrlo dobar rezultat, koji svjedoči o težnji ka naučnoj  izvrsnosti u Kantonu Sarajevo.  

Dobitnicima sredstava čestitamo i želimo uspjeh u realizaciji definisanih ciljeva projekta i daljem naučnom radu. Nadamo se da će dobitnicima sredstava, a naročito mladim istraživačima, ovo biti podstrek za nastavak napornog i vrijednog naučnog i istraživačkog rada, te da će ličnim i profesionalnim angažmanom doprinijeti promociji znanja i izvrsnosti. 

Pozivam aplikante, koji ovaj put nisu izabrani za finansiranje, da cjelokupni proces shvate i prihvate kao vrlo važno iskustvo koje će doprinijeti jačanju njihovih sposobnosti da efikasnije i efektnije komuniciraju vlastite ideje, a u obliku budućih projektnih/programskih aktivnosti. Nadam se da nećete biti obeshrabreni i da ćete i slijedeće godine pripremiti aplikacije i učestvovati u programu.

Još jednom svim aplikantima želim puno uspjeha u daljem radu!

S poštovanjem,

Prof. dr Aleksandra Nikolić

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba