Skip to main content
Please wait...

OECD-ov pregled evaluacije i procjene u obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Datum

UNICEF je podržao izradu i objavljivanje OECD-ovih pregleda evaluacije i procjene u obrazovanju u Bosni i Hercegovini.  Pregledi razmatraju politike i prakse vezane za evaluaciju i procjenu u obrazovnom sektoru u BiH u cilju pružanja preporuka za izradu reformi i utvrđivanje prioriteta za buduće investicije koje će podržati svu djecu u usvajanju kompetencija koje su im potrebne za uspjeh u obrazovanju, radu i životu.

Specifične teme koje su analizirane su: vrednovanje postignuća učenika/ca, vrednovanje rada nastavnika/ca, evaluacija rada škola i evaluacija obrazovnih sistema.

PDF vezija izvještaja je dostupna na web stranici UNICEF-a: https://unicef.org/bih/izvje%C5%A1taji/oecd-ovi-pregledi-evaluacije-i-procjene-u-obrazovanju

Trajno
Standardno