Skip to main content
Please wait...

Okrugli sto u okviru projekta koji realizuje Fondacija "AGORA"

Datum

Dana 21.10.2021.godine uposlenici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prisustvovali su okruglom stolu, organizovanom u okviru projekata “BEZ ŠTELE” koji realizuje Fondacija “AGORA” uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Osnovni cilj projekta i održanog okruglog stola je suzbijanje korupcije prilikom prvog zaposlenja mladih nakon završetka studija. Također, u sklopu omladinskih politika jedan od ciljeva projekta jeste prevencija odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine kao i osnaživanje mladih na prijavljivanje svakog oblika korupcije.

Na okruglom stolu razgovarano je o zakonskim rješenjima u pogledu zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Bosni i Hercegovini, a koja su trenutno na snazi, te o mogućim mjerema u borbi protiv korupcije. Razgovarano je i o mogućnosti donošenja omladinske strategije za prevenciju korupcije.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba