Skip to main content
Please wait...

ONO KADA TI TVOJ GRAD KULTURNO ČESTITA 18. ROĐENDAN

Datum
Ako ste rođeni 2006.godine, punite 18-godina i živite u Kantonu Sarajevo možete se registrovati

i dobiti osam besplatnih ulaznica za kulturne sadržaje, i to za: Narodno pozorište, Pozorište mladih, Sarajevski ratni teatar Kamerni teatar, ali i za Zemaljski, Historijski, Muzej Sarajeva, te Muzej ratnog djetinjstva. Poslije registracije možete preuzeti poklon set ulaznica u prostorijama Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje I mlade Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čaućevića br.1, kabinet br.32, u roku od tri dana od registracije. Muzeje možeš posjetiti bez najave, a za pozorišta je potrebna ranija rezervacija karata, što je moguće uraditi telefonskim pozivom ili lično, a način ulaska je isti.

https://mon.ks.gov.ba/contact/vaucer_za_mlade

 

Trajno
Trajno