Skip to main content
Please wait...

Počela obnova vrtića „Lužani“

Datum

Ministrica odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur i direktorica JU „Djeca Sarajeva“ Suanita Banda ozvaničili su danas početak radova na rekonstrukciji objekta vrtića „Lužani“, koji se nalazi u ulici Karima Zaimovića 4.

Ministrica Hota-Muminović je, ovom prilikom, podsjetila kako je opredjeljenje Vlade Kantona Sarajevo povećanje kapaciteta ustanova za predškolski odgoj.

"Trenutno radimo na objedinjavanju registra svih objekata u Kantonu Sarajevo, koji su u fazi rekonstrukcije ili čekaju rekonstrukciju, ali i onih koji su u završnoj fazi. Na taj način ćemo imati kompletne podatke i nadam se u pravo vrijeme po tome postupiti. U Budžetu za 2021. godinu planirano je sufinansiranje boravka djece u predškolskim ustanovama, kako bi se omogućilo uključenje što većeg broja djeca, te time i olakšalo roditeljima", izjavila je ministrica Hota-Muminović.

Načelnik Muzur je istakao kako je ovo jedan od najvažnijih projekata na Ilidži.

"Izuzetno me raduje što je zvanično započeta rekonstrukcija vrtića 'Lužani'. Ovaj objekt godinama je u ovakvom stanju, te je tek obnovljen dio vrtića 2016. godine sa oko 340 kvadratnih metara površine objekta i u funkciji je bio samo za dvije grupe djece, što je oko 60 mališana. Kompletnom obnovom objekta povećat će se kapacitet vrtića na ukupno 300 djece, te će biti jedan od vrtića sa najvećim kapacitetom u Kantonu Sarajevo. Veoma je bitno unaprijediti kapacitete predškolskih ustanova, te ćemo u narednom periodu započet aktivnosti na kompletnoj rekonstrukciji vrtića i u Hrasnici i u Pejtonu, što će velikim dijelom riješiti probleme sa kojima se susreću roditelji“, istakao je načelnik Muzur.

Prema njegovim riječima, obnova vrtića „Lužani“ je bitna i sa aspekta sigurnosti građana ove mjesne zajednice s obzirom da je objekt godinama zapušten, te je bio mjesto okupljanja i nedoličnog ponašanja problematičnih skupina građana.

Direktorica JU „Djeca Sarajeva“ Suanita Banda izrazila je zahvalnost načelniku Muzuru i ministrici Hota-Muminović, jer su podržali rekonstrukciju ovog objekta.

"U ovom vrtiću je planirana i uspostava tri jasličke grupe, dok će ostalo biti djeca od tri do šest godina. Također, u ovom objektu bit će napravljena i centralna kuhinja gdje će se spremati svježa hrana za vrtić 'Lužani', ali i za druge naše objekte. Otvaranjem ovog objekta znatno će se smanjiti liste čekanja', istakla je direktorica Banda.

Dio objekta koji će se rekonstruirati obuhvatit će 10 grupnih soba za sve uzraste djece i glavnu kuhinju. Zajedno sa postojećim dijelom, ukupno će imati 12 grupnih soba.

Projekt rekonstrukcije je vrijedan 1.041.300 KM.

Predstavnica izvođača radova firme "Unigradnja" d.d. Fadila Sadiković je naglasila da će pored uređenja unutrašnjosti i vanjskog izgleda objekta, fokus biti i na uređenju dvorišta.

 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba