Skip to main content
Please wait...

Popularizacija STEAM obrazovanja kod mladih

Datum

U okviru projekta "Popularizacija STEAM obrazovanja kod mladih" koju realizira Udruženje Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija - CRPIT", u Srednjoškolskom centru Vogošća održana je radionica za učenike i mlade.

Ovo je jedna u nizu radionica sa učenicima završnih razreda srednjih škola s ciljem podizanja svijesti o važnosti STEAM obrazovanja i stvaranja prilika za istraživanje, saradnju i angažman mladih u STEAM disciplinama.

Prisutnima su se obratili predstavnici Udruženja CRPIT, direktor Srednjoškolskog centra Vogošća i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, a zanimljive prezentacije o mogućnostima i potencijalima STEAM obrazovanja održali su prof.dr. Adis Muminović i doc.dr. Adi Pandžić. Prisutni učenici su iskazali veliki interes za različite discipline, a kroz interakciju s predavačima predstavljeni su i primjeri dobre prakse za njihov budući angažman.

Trajno
Standardno