Skip to main content
Please wait...

Poziv za prijavu učesnika na trening "LIVING COMPASS 2024"

Datum
Po obavještenju Ministarstva civilnih poslova BiH, Zajedničko vijeće za mlade (CMJ) Vijeća Evrope obavještava o pozivu za prijavu učesnika na trening "LIVING COMPASS 2024", koji će se održati u okviru Programa obrazovanja mladih o ljudskim pravima. "LIVING COMPASS 2024" ima za cilj podržati pružanje kvalitetnog obrazovanja mladih o ljudskim pravima razvijajući kompetencije multiplikatora u kontekstu lokalnih, nacionalnih ili međunarodnih aktivnosti i projekata te promovisati primjenu Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju o ljudskim pravima i Svjetskog programa Ujedinjenih nacija o obrazovanju o ljudskim pravima. Trening "LIVING COMPASS 2024" je namijenjen kako aktivistima, zagovornicima, multiplikatorima, trenerima tako i facilitatorima obrazovanja mladih o ljudskih pravima. Rok za dostavljanje prijava je 15. april 2024. godine. Prijave se popunjavaju online preko web stranice: https://youthapplications.coe.int/
Prilog Veličina
Poziv za prijavu učesnika sa detaljnim informacijama (483.15 KB) 483.15 KB
Trajno
Standardno