Skip to main content
Please wait...

Poziv za prijavu učesnika za Compass obuku trenera u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima

Datum

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova BiH, a na osnovu maila Zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeća Evrope, obavještavamo vas o Pozivu za prijavu učesnika za Compass obuku trenera u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima.

Omladinski program za obrazovanje o ljudskim pravima Odjela za mlade Vijeća Evrope uveden je kako bi se podržalo uključivanje obrazovanja o ljudskim pravima u omladinski rad i omladinsku politiku. Cilj obuke je da razvije kompetencije učesnika da djeluju kao treneri ili multiplikatori za obrazovanje o ljudskim pravima u kontekstu regionalnih, nacionalnih ili lokalnih obuka koje organiziraju partnerske organizacije koje koriste priručnik Compass i podržavaju implementaciju Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju o ljudskim pravima. 

Rok za dostavljanje prijava je 31. januar 2023. godine. Prijave se popunjavaju online preko web stranice http://youthapplications.coe.int.

U prilogu se nalazi Poziv za prijavu učesnika koji sadrži detaljne informacije o obuci, kriterijima i postupku prijave. 

 

 

Prilog Veličina
Poziv (1008.71 KB) 1008.71 KB
Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba