Skip to main content
Please wait...

Predstavnici KS na online konferenciji “Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021"

Datum

Predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo učestvovali su u online konferenciji koja je organizovana u okviru regionalne incijative „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“, pod pokroviteljstvo USAID-a.

Glavni cilj održavanja konferencije je unapređenje obrazovanja kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i harmoniziranje aktivnosti sa Akcionim planom Evropske komisije za razvoj digitalnog obrazovanja 2021-2027. 

Vebinar je otvorio dr. Saša Stojanović pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosvjeti i nauci Republike Srbije. Prisutnim se obratile i Nataša Petrović iz Balkanskog fonda za demokratiju u Srbiji, Aleksandar Borisavljević, direktor Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan, te dr. Danijela Šćepanović iz Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnologije Republike Srbije.

Pored predstavnika nadležnih obrazovnih institucija Srbije, Makedonije i Crne Gore, predavanje na vebinaru su imale mr.sci. Azemina Njuhović iz Sektor za nauku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, te Elma Kico iz Sektora za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS na temu Instrumenti i/ili mjere obrazovne politike iz oblasti digitalnog obrazovanja.

Platforme za online učenje i podučavanje, predstavljanje realizacije obrazovnog procesa u vrijeme pandemije izazvane koronavirusom, te zajedničko identifikovanje mogućih ključnih preporuka za politiku i praksu u ovoj oblasti neke su od teme o kojima se razgovaralo na konferenciji.

Učesnici su još jednom naglasili važnost podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada, osavremenjivanja procesa učenja i korištenja svih mogućnosti novih tehnologija u obrazovanju.

Navedeni webinar je samo početak dodatnog jačanja regionalne i međunarodne saradnje, te razmjene iskustava, znanja i primjera dobre prakse koji će, neminovno, doprinijeti razvoju obrazovnih sistema u skladu sa potrebama i promjenama koje se dešavaju.

 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba