Skip to main content
Please wait...

Rezultati Samita Ujedinjenih nacija o transformaciji obrazovanja

Datum

Događaj „Samit UN-a o transformaciji obrazovanja“, održan u septembru 2022. godine u New Yorku, sazvan je kao odgovor na globalnu krizu u obrazovanju – krizu jednakosti i inkluzije, kvalitete i relevantnosti. Samit je pružio jedinstvenu priliku da se obrazovanje uzdigne na vrh globalne političke agende i da se mobilizira djelovanje, ambicija, solidarnost i rješenja kako bi se povratili gubici učenja povezani s pandemijom i kako bi se utvrdili načini za transformaciju obrazovanja u svijetu koji se brzo mijenja.

Globalni događaj je rezultirao usvajanjem Izjave o viziji generalnog sekretara o transformaciji obrazovanja i Deklaracije mladih o transformaciji obrazovanja.

Nadležne vlasti za oblast obrazovanja i mladih u Bosni i Hercegovini, uz podršku UN partnera – UNESCO-a i UNICEF-a, su radile na sagledavanju dostignuća, ali i potreba ovih sektora u Bosni i Hercegovini, te usaglašavanju ključnih oblasti čija bi transformacija trebala doprinijeti unapređenju kvalitete na svim nivoima i segmentima. Taj proces je rezultirao definisanjem prioriteta, odnosno, vizijom kakvo obrazovanje želimo i za šta smo se spremni u bliskoj budućnosti posebno zalagati, te je usaglašena „Izjava opredjeljenja o transformaciji obrazovanja nadležnih ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini“.

 

Više informacija na linku:  https://www.un.org/en/transforming-education-summit

 

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba