Skip to main content
Please wait...

Sarajevo će uskoro dobiti Muzej „Obrazovanje pod opsadom“

Datum

U okviru obilježavanja 30. godina od početka opsade Sarajeva, u multimedijalnom centru Javne ustanove Fond Memorijala Kantona Sarajevo prezentiran je projekt Muzej „ Obrazovanje pod opsadom“.

Projekt osnivanja i otvaranja Muzeja iniciralo je Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, a u njegovoj realizaciji će učestvovati i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za boračka pitanja kao i Fond memorijala. Saglasnost na projekt dala je Vlada Kantona Sarajevo.

O ideji i važnosti osnivanja Muzeja „Obrazovanje pod opsadom“, njegovoj ulozi i funkcionisanju govorila je i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić.

U svom govoru, između ostalog ministrica Nikolić je istakla „da je posebno ponosna na činjenicu da i ratna dejstva nisu prekinula rad Univerziteta u Sarajevu a mladim ljudima nisu umanjila želju za znanjem, učenjem i napredovanjem. Važno je govoriti o tom periodu kada smo odlučili sačuvati hram znanja i garant opstojnosti i ljudkosti u okruženju destrukcije, smrti i bola. Univerzitet je u tim trenucina bio dio grada dajući doprinos u odbrani, očuvanju života, očuvanju institucija, ali istovremeno je bio oaza "normalnog življenja", oaza koja nas je sve napajala životnom energijom. Muzej će, „sigurna sam, na kreativan način svjedočiti o tome i pokazati da se Domovina brani i gradi obrazovanjem“ kazala je ministrica na kraju svog obraćanja.

 

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba