Skip to main content
Please wait...

Seminar “Mentalno zdravlje u digitalnom okruženju”

Datum

Dana 18.10.2021.godine, uposlenici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prisustvovali su seminaru “Mentalno zdravlje u digitalnom okruženju i uloga Europske kartice mladih u podržavanju otporne generacije”, koji je organizovan u saradnji saradnji Odjela za mlade Vijeća Europe, Europske asocijacije za kartice mladih (EYCA), Slovenačke agencije za mlade (SLOAM) i Internacionalne organizacije za zdravlje mladih (YHO).

Na seminaru je zaključeno da se društvo se pokušava vratiti normalnom životu nakon što je pandemija COVID-19 ostavila ozbiljne posljedice, a naročito na mlade ljude. Negativno je uticala na njihovo mentalno zdravlje, procese obrazovanja, mogućnosti zapošljavanja i sl. Rješavanje posljedica pandemije zahtjeva proaktivno djelovanje, kreativnost i međusektorski pristup u izradi i razvoju politike za mlade.

Mjere COVID-19, zajedno s karantinom i socijalnim distanciranjem, doprinijele su velikim promjenama načina života zbog čega su mladi provodili više nego ikada vremena na internetu i u različitim digitalnim okruženjima. Kod mladih je tokom pandemije bilježen porast nivoa depresije, tjeskobe i osjećaja izolacije i usamljenosti. Mentalno zdravlje u digitalnom okruženju ključna je tema kojom se treba baviti u cijeloj Europi i od ključne je važnosti rano intervenirati i osigurati koherentne, cjelovite i rigorozne akcije

Istaknuta je potreba da se mentalno zdravlje smatra prioritetom politike kako na nacionalnom tako i na europskom nivou, kroz stvaranje prostora za profesionalce i mlade ljude koji imaju koordiniran pristup ovoj temi.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba