Skip to main content
Please wait...

Treća evropska konvencija omladinskog rada "Digitalna konvencija" - Deklaracija

Datum

Pod njemačkim predsjedavanjem Evropskom unijom i Savjetom Evrope, na Trećoj evropskoj konvenciji omladinskog rada okupilo se onlajn oko 1 000 učesnika. Trenutak održavanja Konvencije potaknut je ovom jedinstvenom političkom konvergencijom koja obećava ostvarenje Evropske agende za omladinski rad putem takozvanog Bonskog procesa. Konvencija je njegov početak.

Svi učesnici pripadaju dinamičnoj „zajednici praktičara" omladinskog rada unutar i širom 50 evropskih zemalja predstavljenih na konvenciji. Ova upadljivo raznolika zajednica praktičara (vidi ispod) je raspravljala i direktno doprinijela ovoj završnoj deklaraciji.

Treća evropska konvencija omladinskog rada imala je za cilj dopuniti detaljima Evropsku agendu za omladinski rad, poštujući njezin politički okvir i opisujući buduće korake, radnje i mjere koje će biti poduzete u okviru Bonskog procesa. Ova završna deklaracija nastoji obuhvatiti razmatranja učesnika, kako bi motivisala i usmjeravala zajednicu praktičara omladinskog rada širom Evrope u okviru Bonskog procesa. Završnom deklaracijom takođe se želi ojačati političko zalaganje na svim nivoima, za održavanje, razvoj i inovacije u oblasti sprovođenja omladinskog rada širom Evrope.

Prilog Veličina
scan009970.pdf (1.24 MB) 1.24 MB

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba