Skip to main content
Please wait...

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVISAO 55 DOKTORA NAUKA

Datum

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak, 23. juna 2022. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Svečanosti je prisustvovala i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić.

Ministrica Nikolić je navela da ovaj svečani čin označava trenutak kada društvo prepoznaje i slavi postignuća, zalaganje i odricanje, potcrtava da je od danas naše društvo bogatije i snažnije, da je sposobnije da na kreativan način odgovori na vrlo kompleksne izazove sa kojima se suočavamo i lokalno i globalno. Doktoranticama i doktorantima je poručila: „Nadam se da ste spremni i motivisani da prihvatite izazove, da ste spremni da gradite sarađivačke mreže sa svim ljudima dobre volje, kako bi svoje znanje i kreativnost aplicirali stvarajući nova, inovativna rješenja koja će oblikovati svjetliju budućnost Bosne i Hercegovine. Zamišljajte i stremite ostvarenju onoga što se danas čini nemogućim-stvorite odgovornu, otvorenu, inkluzivnu, slobodoumnu i progresivnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će povjerenje biti odgajano, a dignitet i integritet cijenjen, prepoznat i poštovan.“

Uz čestitke na izuzetnom akademskom i naučnom postignuću ministrica Nikolić je dodala: „Nemojte izgubiti želju da proučavate, da razumijete svijet oko sebe. Ohrabrite druge da krenu težim putem, da prihvate izazove, da ponude rješenja, da stalno uče i napreduju. Sigurna sam da ćete biti uzdanica i ponos vaše porodice, Univerziteta u Sarajevu i Bosne i Hercegovine“.

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba