Skip to main content
Please wait...

Vaučeri za mlade! Punite 18 godina i živite u Sarajevu?

Datum

Poklon paket kulturnog sadržaja za 2022.godinu  

Ako ove godine punite 18-godina i živite u Kantonu Sarajevo možete se registrovati

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7wV7LxfJPUOruHoFpyr…;

i dobiti šest besplatnih ulaznica za kulturne sadržaje, i to za tri pozorišne predstave i za tri posjeta muzejima. Poslije registracije možete preuzeti poklon set ulaznica i to za Narodno pozorište, Pozorište mladih, Sarajevski ratni teatar, ali i za Zemaljski, Historijski, te Muzej ratnog djetinjstva.  

Muzeje možeš posjetiti, bez najave, ali uz predočavanje ličnog dokumenta na kojem je naglašen datum rođenja. Za pozorišta je potrebna ranija rezervacija karata, što je moguće uraditi telefonskim pozivom ili lično, a način ulaska je isti. Ako odlučiš ići sa društvom na predstave u Narodnom pozorištu Sarajevo (grupe od 15 ili više osoba) bit će vam omogućena i radionica.

Prilog Veličina
Poster.pdf (1.59 MB) 1.59 MB
Trajno
Trajno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba