Skip to main content
Please wait...

Vijeće mladih KS posebno zahvalno Vladi KS na dobroj saradnji i dodijeli prostora za rad

Datum

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministar kulture i sporta KS Kenan Alikadić i ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić razgovarali su danas sa predstavnicima Vijeća mladih KS, koji su se, ovom prilikom, zahvalili Vladi, prvenstveno na prostoru koji im je dodijelila, ali i na dobroj saradnji koji su ostvarili tokom njenog prethodnog mandata.

Na sastanku su od Vlade KS zatražili dodatnu podršku za opremanje prostora, kako namještajem tako i informatičkom opremom, što su im predstavnici Vlade obećali osigurati.

Ovim povodom, bilo je riječi i o sistemskom i trajnom rješenju finansiranja djelovanja i rada ovog vijeća, odnosno o potrebi da budu uvršteni u budžet KS, kao njegovi stalni korisnici.

Tokom sastanka predstavnici mladih Kantona Sarajevo upoznali su premijera i ministre sa problemima s kojima se susreću, posebno kada je riječ o provođenju i osiguranju prava iz Zakona o dopunskim pravima boraca, jer sva djeca koja su pomenutim zakonom obuhvaćena imaju pravo na besplatno školovanje.

Vijeće mladih KS najavilo je da će do kraja godine održati svoju skupštinu, te su zamolili predstavnike Vlade da im osigura prostor za rad, kao i da oni budu prisutni ovoj skupštini.

Predstavnici Vlade KS su se zahvalili Vijeću mladih KS na saradnji s nadom da će se ona nastaviti i u buduće.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba