Skip to main content
Please wait...

Vlada KS i Sindikat srednjeg obrazovanja potpisali novi Kolektivni ugovor

Datum

Danas su premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i predsjednik Sindikata uposlenih u oblasti srednjeg obrazovanja u KS Faruk Bešlić potpisali novi Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u KS, nakon što je na njega Vlada KS dala svoju saglasnost.

Ovim Kolektivnim ugovorom uređuju se pitanja prava iz radno-pravnog odnosa za oko 3.000 zaposlenih u srednjem obrazovanju.

"Želio bih se zahvaliti i čestitati pregovaračkim timovima koje su vodili ministar za obrazovanje, nauku i mladu KS Anis Krivić i predsjednik Sindikata Faruk Bešlić na inicijativi i upornosti za potpisivanje ovog Ugovora koji u svojoj suštini potvrđuje sva ona prava koja je ova djelatnost već imala", istakao je premijer Nenadić, nakon potpisivanja.

Ministar Krivić izrazio je zadovoljstvo što se proces pregovaranja na vrijeme uspio privesti kraju. Naglasio je da se vodio dobar socijalni dijalog, te da je Sindikat pokazao razumijevanje zbog okolnosti rada Vlade u uslovima pandemije.

"Sretan sam zbog svih prosvjetnih radnika koji danas dobijaju novi Kolektivni ugovor", poručio je ministar Krivić.

Novi Kolektivni ugovor donosi usaglašavanje sa Zakonom o radu, odnosno primjenu prava da se za isti posao dobija ista plaća.

"Ovim ugovorom otklonili smo diskriminaciju i nejednakost koja je do sada bila prisutna, te smo sve uredili u skladu sa Zakonom o radu FBiH. Ostvarili smo pravo da za isti posao, za istu složenost posla, uposleni dobiju istu platu, neovisno od stručne spreme, jer se, prema Zakonu, plaća rad. U skladu s tim, sada smo i definisali i neke nove koeficijente za plaću. U ovu svrhu će, na godišnjem nivou, biti potrebno izdvojiti dodatnih 283.000 KM za oko 200 uposlenika kojima će se sada jednako platiti za isti rad kao i njihovim kolegama", objasnio Bešlić, te poručio da će obrazovanje dijeliti sudbinu Kantona i njegovih finansijskih mogućnosti.

Kako je naglašeno, prosvjetni radnici sada imaju dokument zbog kojeg naredne dvije godine mogu biti mirni. Iz Sindikata je upućena zahvalnost premijeru Nenadiću i Vladi KS na razumijevanju i prihvatanju usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba