Skip to main content
Please wait...

VODIČ KROZ PROGRAM ERASMUS+

Datum

Državni ured za ERASMUS+ u Bosni Hercegovini obavještava o pokretanju novog Vodiča kroz program Erasmus+ za period od 2021. do 2027.godine, kao i prvim pozivima za dostavljanje projektnih prijedloga.

Vodič kroz program Erasmus+ ključan je za razumijevanje Erasmus+ programa. Organizacijama i pojedincima koji sudjeluju u programu pruža opsežan popis mogućnosti podržanih programom. Programski vodič za 2021. godinu dostupan je u on-line verziji, s jednostavnijim i pristupačnijim formatom za lakše pronalaženje podataka, kao i PDF verziji, dostupno na poveznici: https://ec.eurpoa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en-

Sve informacije o pozivu za projektne prijedloge, pod nazivom „Call for proposal 2021-EAC/A01/2021 „Erasmus+ Programme (2021/C 103/11)“ dostupne su na web stranici:

EUR-Lex - C2021/103/11 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba