Skip to main content
Please wait...

Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i mlade

Datum

Na prijedlog Ministarstva civilih poslova Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 35. Sjednici, održanoj 11.01.2024. godine razmotrilo i usvojilo Informaciju o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu, u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i mlade.

Usvajanjem predmetne Informacije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je apelovalo na nadležne vlasti u oblasti obrazovanja i mladih, agencije za obrazovanje u Bosni i Hercegovini i ostale ključne aktere iz oblasti obrazovanja i mladih da učine dodatne napore za aktivnije učešće u akcijama dostupnim u Bosni i Hercegovini u okviru Erasmus+ programa u cilju efikasnijeg korištenja sredstava i mogućnosti Programa.

Također, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je apelovalo i na Erasmus+ ured u Bosni i Hercegovini da učini dodatne napore sa ciljem pružanja podrške potencijalnim aplikantima i da intenzivira aktivnosti na promociji Erasmus+ programa u Bosni i Hercegovini, kako bi se efikasnije koristila sredstva i mogućnosti programa Erasmus+. Apelovalo se i na kontakt tačke za oblast mladih u okviru Erasmus+ programa – PRONI i Bravo organizaciju da Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine blagovremeno dostavljaju informacije o poduzetim aktivnostima Erasmus+ progrma u području mladih.

Zbog obimnosti Informacije o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu, u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i mlade, obavještavamo vas da je ista dostupna na službenoj stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (www.mcp.gov.ba).

Trajno
Standardno