Skip to main content
Please wait...

Nagrada „Simon Wiesenthal“

Datum

Posredstvom Austrijske ambasade u Sarajevu, informisani smo da je Nacionalni fond Republike Austrije po prvi put raspisao dodjelu nagrade pod nazivom „Simon Wiesenthal“, koja se u znak sjećanja na arhitektu, publicistu, pisca i borca protiv ravnodušnosti spram zločina nacionalsocijalizma Simona Wiesenthala, dodjeljuje za žrtve nacionalsocijalizma.

 

Nagrada se dodjeljuje godišnje i to najviše za tri osobe ili grupe za njihov poseban civilni angažman protiv antisemitizma i za poučavanje o Holokaustu.

 

Na godišnjem nivou, nagrada iznosi ukupno 30.000 Eura i dodjeljuje se u dvije kategorije:

·Civilni angažman protiv antisemitizma (u iznosu od 7.500 Eura) i

·Civilni angažman za poučavanje o Holokaustu (u iznosu od 7.500 Eura).

 

Osim navedenog, dodjeljuje se i glavna nagrada, kao priznanje za poseban civilni angažman protiv antisemitizma i/ili za poučavanje o Holokaustu, a koja iznosi 15.000 Eura.

 

Na konkurs se mogu prijaviti osobe i/ili grupe, odnosno, inicijative online putem web stranice www.wiesenthalpreis.at, na kojoj se mogu pronaći i detaljnije informacije o kriterijima i načinu prijave.

 

Rok za prijavu je 30. 09. 2021. godine.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba