Skip to main content
Please wait...

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG LISTE DOBITNIKA SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA/NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I STUDENTSKIH ORGANIZACIJA ZA PROJEKTE ZA MLADE IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU

Datum

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija i studentskih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Trajno
Standardno