Skip to main content
Please wait...

Stipendije Vlade Kraljevine Tajland za postdiplomske studije

Datum

Vlada Kraljevine Tajland ponudila je stipendije državnim službenicima iz Bosne i Hercegovine za postdiplomske studije na tajlandskim univerzitetima za 2023. godinu, koja se dodjeljuje u okviru Thajland International Postgraduate Programme (TIPP).

Stipendije su namjenjene kandidatima do 45 godina starosti koji posjeduju dobro poznavanje engleskog jezika, a svaka zemlja može kandidovati najviše dva kandidata po jednom studijskom programu.

Oblast studija na koje se odnose stipendije su: ekonomija, klimatske promjene, sigurnost hrane, održiv razvoj i javno zdravstvo.

Zainteresovani kandidati trebaju svoje prijavne formulare i ostale tražene dokumente dostaviti u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( Odjel za međunarodnu, naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju) najkasnije do 24. jula 2023. godine.

Detaljne informacije o stipendijama, univerzitetima, studijskim programima kao i prijavni formular mogu se naći na web stranici: https/tica-thaigov.mfa.go.th/en.

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTAR

Pavle Krstić

Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Nina Tirić
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba