Skip to main content
Please wait...

Odluka o utvrđivanju konačne liste dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje za 2023. godinu

Datum

Poštovani, 

izuzetno mi je zadovoljstvo objaviti Konačnu listu dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

U fokusu ovogodišnjeg Javnog poziva su, između ostalog i programi za mlade istraživače, kao i jačanje nauke i sinergije između javne uprave, nauke i privrede, nabavka naučnoistraživačke opreme sa ciljem podizanja kapaciteta naučnoistraživačkih institucija te jačanje internacionalizacije i međunarodnih aktivnosti naučnih ustanova u Kantonu Sarajevo.

Zahtjevi za sufinansiranje projekata i programa bili su izuzetno veliki i iznosili su više od 11 miliona KM. Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo su obezbijedili rekordnih  4.250.000,00 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo, ali što, na žalost, nije bilo dovoljno za sve zahtjeve.  

Zaprimljeno je 584 prijave i iza Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i Komisije je vrlo izazovan i složen zadatak, da od velikog broja jako dobrih prijedloga izabere najbolje projekate i programe, a u skladu sa odobrenim sredstvima za Javni poziv.  

Dobitnicima sredstava čestitamo i želimo uspjeh u realizaciji definisanih ciljeva projekta i daljem naučnom radu. Nadamo se da će dobitnicima sredstava, a naročito mladim istraživačima, ovo biti podstrek za nastavak napornog i vrijednog naučnog i istraživačkog rada, te da će ličnim i profesionalnim angažmanom doprinijeti promociji znanja i izvrsnosti. 

Pozivam aplikante, koji ovaj put nisu izabrani za sufinansiranje, da cjelokupni proces shvate i prihvate kao vrlo važno iskustvo koje će doprinijeti jačanju njihovih sposobnosti da efikasnije i efektnije komuniciraju vlastite ideje, a u obliku budućih projektnih/programskih aktivnosti. Nadam se da nećete biti obeshrabreni i da ćete i slijedeće godine pripremiti aplikacije i učestvovati u programu.

Želim vam puno uspjeha u daljem radu!

S poštovanjem,

Pavle Krstić

Trajno
Standardno