Skip to main content
Please wait...

Peto izdanje regionalnog takmičenja Balkathon

Datum

Po obavijesti Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO) je objavio poziv za prijavu kandidata na Peto izdanje regionalnog takmičenja Balkathon - online takmičenje za ekonomije zapadnog Balkana.
Balkathon 5.0 se fokusira na svježe inovativne digitalne ideje i rješenja,  u različitim tematskim oblastima, među kojima su tehnologija usluga, zelena energija, transport, turizam i poljoprivreda, pametni gradovi, robotika itd. Digitalna rješenja moraju uključivati inovativne tenološke ideje s jasnim objašnjenjem njihove primjene i održivosti u tom području.

Mogu se prijaviti timovi sastavljeni od osoba do trideset i pet godina starosti, a posebno se na apliciranje ohrabruju srednjoškolci. 

Rok za prijavu timova je 5. juli 2024. godine.

Više informacija o načinu i uslovima prijave dostupno je na sljedećem linku:
https://www.rcc.int/balkathon/.

 

Trajno
Standardno