Skip to main content
Please wait...

Posjeta ministrice Mesihović Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Datum
Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet (EFSA) ugostio je ministricu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Adna Mesihović, pomoćnice mr. sci. Azeminu Njuhović i pomoćnicu za visoko obrazovanje Dženitu Viteškić i pomoćnika za finansije Nihada Šetu. Dekanica Ekonomskog fakulteta prof. dr. Meliha Bašić, zajedno sa prodekanicom za finansije prof. dr. Lejlom Demirović i prodekanom za nastavu prof. dr. Eldinom Mehićem, upoznala je predstavnike Ministarstva sa najznačajnijim postignućima i poziciji Ekonomskog fakulteta u regionalnim i međunarodnim akademskim krugovima. Istaknut je značaj međunarodnih akreditacija koje Fakultet posjeduje, te posvećenost Uprave i zaposlenika u praćenju savremenih svjetskih trendova iz oblasti ekonomije u visokom obrazovanju, sa posebnim naglaskom na inovacije, digitalizaciju, zelenu ekonomiju, društveno korisne projekte, saradnju sa vladnim i javnim sektorom, poslovnom zajednicom, alumnijima EFSA, te mnogobrojnim međunarodnim institucijama. Dekanica Bašić je izrazila zadovoljstvo posjetom Ministrice Mesihović Fakultetu. “Saradnja između Univerziteta u Sarajevu - Ekonomskog fakulteta i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo ima izuzetan značaj za unapređenje obrazovnog sistema i ekonomske perspektive Kantona. Ova saradnja omogućava usklađivanje nastavnih programa sa potrebama tržišta rada, pružajući studentima relevantna znanja i vještine. Takođe, omogućava bolju podršku istraživačkim projektima i inovacijama, što doprinosi razvoju lokalne ekonomije i konkurentnosti. Kroz ovu saradnju, Fakultet i Ministarstvo zajedno rade na stvaranju povoljnog okruženja za akademsku izvrsnost i društveni napredak,“ istakla je dekanica Bašić. Ministrica Mesihović i članovi Uprave EFSA razgovarali su o budućim aktivnostima i projetkima, te saradnji između ovih institucija. U sklopu posjete, Ministrica je obišla i prostorije Fakulteta, a ovom prilikom je istakla značaj Ekonomskog fakulteta za društvenu zajednicu Kantona Sarajevo. “Ekonomski fakultet u Sarajevu je nezaobilazna snaga u našoj zajednici i regionu. Kroz obrazovanje, istraživanje i saradnju s privredom, fakultet oblikuje buduće ekonomske lidere i doprinosi održivom razvoju naše regije. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prepoznaje važnost Ekonomskog fakulteta u društvenoj zajednici Kantona Sarajevo i iz toga razloga ova posjeta i saradnja predstavlja podršku njegovoj ulozi u obuci budućih lidera, promicanju inovacija i podršci održivom ekonomskom razvoju,” zaključila je ministrica Mesihović.
Trajno
Standardno