Skip to main content
Please wait...

Potpisani ugovori sa domaćim i međunarodnim članovima Komisije stručnjaka za reakreditaciju Univerziteta u Sarajevu

Datum
Potpisan ugovor sa domaćim i međunarodnim članovima Komisije stručnjaka za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa Univerziteta u Sarajevu! Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo zaprimilo je zahtjev za institucionalnu reakreditaciju Univerziteta u Sarajevu. U prostorijama Ministarstva potpisan je ugovor sa domaćim i međunarodnim stručnjacima koji će ocjenjivati, revidirati kvalitet i davati preporuke za akreditaciju. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine imenovala je ovu Komisiju u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Univerzitet u Sarajevu je odgovorno pristupio postupku interne samoevaluacije, što je rezultiralo sveobuhvatnim samoevaluacijskim izvještajem. Cilj akreditacije je osiguranje kvaliteta kroz dosljednu primjenu Evropskih standarda u visokom obrazovanju. Univerzitet promovira akademske slobode, integritet, poduzetnost i moderni pristup istraživanju, te svojim pozitivnim primjerom treba biti vodilja svim ostalim institucijama u procesu akreditacije. Ministarstvo ostaje posvećeno podržavanju Univerziteta u Sarajevu u svim aspektima njegovog rada i osiguravanju kvaliteta postupaka i procedura.
Trajno
Standardno