Skip to main content
Please wait...

pripreme dana nauke

Datum

Ministar  za nauku visoko obrazovanje i mlade  Kantona Sarajevo  Pavle Krstić sa saradnicima primio je u službenu posjetu ambasadora Republike Italije Nj.E. Marco di Ruzza i prvog sekretara ambasade gdina Loreza Donatellia.

Na sastanku je razgovarano o saradnji Ministarstava i ambasade pri čemu je zaključeno da je saradnja intenzivna na organizaciji manifestacije pod nazivom “Day of Italian Research in the World 2023”.

Ova manifestacija u kojoj će pored ministarstva i ambasade u organizaciji  učestvovati i Univerzitet u Sarajevu  doprinijet će  povezivanju naučnika i istraživača i promicanje širenja rezultata njihovih istraživanja. Ministarstvo vanjskih poslova Italije i međunarodne suradnje putem svojih diplomatskih ureda širom svijeta podupire inicijativu promičući imidž Italije koja proizvodi visokokvalitetnu znanost i inovacije.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade uključit će  bosanskohercegovačke renomirane naučnike, istraživače i predstavnike institucija i kompanija koji će sa kolegama iz Italije biti učesnici ovog naučnog skupa u junu mjesecu.

U fokusu će biti teme održive mobilnosti i borba protiv zagađenja zraka, kao i Inicijativa “100 zelenih gradova”, a namjera je da ovaj skup bude povod i za konkrentnu akademsku i institucionalnu saradnju u pomenutim oblastima.

Ministar Pavle Krstić u svom obraćanju istakao je da se raduje saradnji, posebno s obzirom na teme koje će se prezentirati na ovom naučnom skupu kao što su: rješavanje problema zagađenosti zraka, najbolje prakse dekarbonizacije,  održivi razvoj i razvoj tzv. „zelenih gradova“ dodavši i da  „je u toku  izrada novog urbanističkog plana KS, pa će ovaj događaj biti odlična prilika da govorimo i o negativnim efektima gradnje, utjecaju na kvalitet zraka”.

Ambasador Marco Di Ruzza istakao je da je događaj velike važnosti za nauku i privredu također, a organizuju ga sve ambasade Italije, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova ove zemlje, jednom godišnje. Partner u organizaciji ovog naučnog skupa je Nacionalni savjet za istraživanje Italije, a koji je, kako je istaknuto, već uspostavio saradnju sa Univerziteta u Sarajevu u vezi ovog događaja.

Naučni skup će biti otvoren za širu javnost, a sve informacije u vezi njegovog održavanja će biti pravovremeno objavljene.

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTAR

Pavle Krstić

Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Nina Tirić
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba