Skip to main content
Please wait...

Program stipendiranja ne Evropskom poslovnom univerzitetu u Luksemburgu-EBU

Datum

Evropski poslovni univerzitet u Luksemburgu – EBU i ERI SEE pokrenuo je program stipendiranja za online poslovne programe namijenjen za 100 državljanja Bosne i Hercegovine.

Programi imaju vrijednost od 740 eura a Bosni i Hercegovini su dostpuni besplatno-uz uslov uplate tzv. „commitment fee-a“, odnosno naknade kojom se potvrđuje predanost programu od 20 eura (putem kreditne kartice).

Svi programi se realizuju na engleskom jeziku, stoga je znanje engleskog jezika obavezno. Međutim, za one koji se ne služe aktivno engleskim, ponuđen je online program engleskog jezika u okviru ovog programa stipendiranja.

Procedura se sastoji od nekoliko koraka koje je potrebno ispuniti na web stranici: www.ebu.connect.lu a detaljne upute za prijavu i informacije o tome kako dobiti pravo na stipendiju putem posebnog koda/kuponam dostupne su na linku: https://www.erisee.org/ebu-scholarship-program-in-cooperation-with-the-eri-see-secretariat-application-procedure-deadline-13th-may-2022.

Rok za prijavu je 13.05.2022. godine a programi traju od 30.05.2022. godine (13 nedjelja, uz jedan online webinar sedmično)

Za dodatna pitanja potrebno je kontaktirati: admission.scholarship@ebu.lu.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba