Skip to main content
Please wait...

PRELIMINARNA LISTA PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NAUKE IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU

Datum

Poštovani aplikanti,

U prilogu je Preliminarna lista dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu. Na poziv su blagovremeno prijavljena 152 projekta, a za sufinansiranje je odabrano njih 91. Ukupno traženi iznos za sufinansiranje je bio oko 18 miliona KM, a na raspolaganju smo imali 3 miliona KM. Svi prijavljeni projekti su bili izuzetno kvalitetni, te visoko ocijenjeni od strane anonimnih, domaćih i međunarodnih recenzenata. Napominjemo da lista ne odražava rang, niti upoređuje projekte po kvalitetu ili broju osvojenih bodova.

Ovogodišnjim dobitnicima sredstava čestitamo! U želji da što veći broj projekata bude sufinansiran, traženi iznosi su korigovani u skladu sa kriterijima, procjenama i prioritetima koje je utvrdila Komisija. Nakon objavljivanja konačne liste, aplikanti će dostaviti korigovan budžet u skladu sa odobrenim sredstvima za sufinansiranje.

Aplikanti koji nisu ostvarili pravo na sufinansiranje u ovogodišnjem pozivu se pozivaju da svoju prijavu eventualno koriguju i apliciraju na poziv naredne godine koji je planiran za objavu odmah nakon usvajanja budžeta za 2022. godinu. Vaše prijave su također bile korektne i voljeli bismo da imamo budžet da ih sve u potpunosti finansiramo.

 

Sretno!

 

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba