Skip to main content
Please wait...

Sastanak ministrice Mesihović sa dr.sc. Tomažom Bohom, generalnim direktorom Sektora za nauku Ministrstva visokog obrazovanja, nauke i inovacija Republike Slovenije

Datum
Ministrica prof. dr. Adna Mesihović sastala se s dr. sc. Tomažom Bohom, generalnim direktorom Sektora za nauku Ministarstva visokog obrazovanja, nauke i inovacija Republike Slovenije. Na sastanku, održanom u prisustvu prof. dr. Mirze Dautbašića, prorektora za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, i mr. sci. Azemine Njuhović, pomoćnice ministrice za nauku, razmatrano je trenutno stanje i najbolji primjeri prakse u oblasti nauke i inovacija, kao i finansiranje istraživanja. Dr. sc. Boh predstavio je niz reformi provedenih u proteklim godinama, ističući važnost autonomije istraživačkih institucija. Posebno je istaknuta ključna promjena - uvođenje “block funding-a” za javne istraživačke institucije, što omogućava stabilno finansiranje za bazična istraživanja i korak je ka implementaciji autonomiji. Naglašena je važnost bilateralne i međuinstitucionalne saradnje, a dr. sc. Boh ponudio je podršku i daljnju suradnju u oblastima nauke i inovacija, te podršku prilikom formiranja Fonda za nauku Kantona Sarajevo i unapređenja sistema finansiranja nauke.
Trajno
Standardno