Skip to main content
Please wait...

Sastanak ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo sa rektorom Univerziteta u Sarajevu

Datum

Novoimenovana ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Adna Mesihović je sa, mr.sci. Azeminom Njuhović pomoćnicom ministrice za nauku, Mersihom Kolčaković, pomoćnicom ministrice za mlade i Nihadom Šetom, pomoćnikom ministrice za finansijsko-računovodstvene poslove, posjetila jučer Univerzitet u Sarajevu gdje se susrela sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom, prorektorima Univerziteta prof. dr. Tarikom Zaimovićem, prof. dr. Mirzom Dautbašićem, prof. dr. Enitom Nakaš, prof. dr. Tamarom Karača Beljak i prof. dr. Dušankom Bošković, te generalnim sekretarom Univerziteta Kenanom Filipovićem i šefovima stručnih službi Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Ministrica Mesihović je na početku sastanka  istakla značaj saradnje i zajedničkog djelovanja Ministarstva i Univerziteta s ciljem unaprijeđenja visokog obrazovanja i nauke. Naglasila je da Ministarstvo ima jasne ciljeve i planove, te da je fokus na unapređenju studentskog standarda, povećanju investicija u naučnoistraživački rad, te naglašavanju i promoviranju izvrsnosti u svim segmentima visokog obrazovanja i nauke. Ministrica Mesihović je naglasila da je cilj, kroz saradnju, podršku i realizaciju projekata, stvoriti okruženje koje će poticati razvoj mladih talenata, te da krajnji cilj nije samo unapređenje sistema visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, već i stvaranje okruženja i mogućnosti za zadržavanje mladih ljudi u Kantonu Sarajevo.

Tokom susreta je razgovarano o unapređenju visokog obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo, te saradnji Univerziteta i  Ministarstva. Posebna pažnja posvećena je pitanjima koje se odnose na planiranje budžeta Univerziteta u Sarajevu, zapošljavanje i razvoj ljudskih kapaciteta na Univerzitetu, realizaciju projekata koje (su)finansira Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo kroz programe nauke, implementaciju Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, te ulaganje u infrastrukturu Univerziteta u Sarajevu.

Rektor Škrijelj je istakao da je osnivanje Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo od posebnog značaja za akademsku i naučnu zajednicu Univerziteta u Sarajevu. Predstavio je strateška nastojanja Univerziteta u Sarajevu kojima će se  omogućiti kontinuirana kadrovska obnovu i podmlađivanje nastavnih i naučnoistraživačkih ljudskih resursa.

Paralelno s tim, kako je naglasio, kapitalni napori se ulažu u razvoj univerzitetske infrastrukture, naročito u dijelu koji se odnosi na izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu, te opremanja i ulaganja u naučnoistraživačku infrastrukturu.

Sastanak je završen izraženom namjerom da će zajedničkim naporima Ministarstva i Univerziteta biti ostvareni značajni pomaci.

 

Trajno
Standardno