Skip to main content
Please wait...

STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKI MASTER STUDIJ U OKVIRU MALEZIJSKOG PROGRAMA ZA TEHNIČKU SARADNJU (MTCP)

Datum

Obaviještavamo sve zainteresovane da Vlada Malezije nudi stipendije za master studije iz različitih oblasti na univerzitetima u Maleziji.

Stipendije se dodjeljuju u okviru MTCP programa, malezijskog programa za tehničku saradnju, koji nudi više od 60 programa tehničkog osposobljavanja i izgradnje kapaciteta u zemljama u razvoju kao i saradnju sa vodećim lokalnim institucijama za obuku i međunarodnim razvojnim partnerima.

Prijave za ovaj master program vrši se online putem, a sve neophodne informacije o ovom programu kao i o uslovima za dobivanje stipendija i potrebnim dokumentima za apliciranje mogu se naći na web stranici https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/login.php

Prijave se mogu podnijeti od 16. juna 2022. godine, a krajnji rok za podnošenje prijava je 16.07.2022. godine.

 

Prilog Veličina
Malezijski program_.pdf (249.3 KB) 249.3 KB
Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba