Skip to main content
Please wait...

Poklon Vlade KS: Besplatni vaučeri za posjete kulturnim ustanovama mladima koji u ovoj godini pune 18 godina

Svi mladi  u Kantonu Sarajevo sa napunjenih 18 godina od Vlade Kantona Sarajevo dobit će vaučere za tri besplatne pozorišne predstave i tri posjete muzejima u Kantonu Sarajevo. Inicijativu za dodjelu vaučera mladima pokrenula je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija, a interresorno će je realizirati Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i Ministarstvo kulture i sporta. „Dodijelit ćemo poklon bon za oko 4.000 mladih osoba koje u ovoj godini pune 18 godina, u cilju promocije posjeta kulturnim institucijama u Kantonu Sarajevo. Nadam se da će ova inicijativa imati podršku i ubuduće, kao i da je to jedno novo poglavlje za mlade ljude“, istakla je zastupnica Bešlija. Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Alkesandra Nikolić kazala je da je inicijativa izvrsna i da treba potaknuti mlade na razmišljanje, kao i da budu aktivni dio društva. „Nadamo se da će ovaj skroman dar biti adekvatan poklon za naše mlade sugrađane, na njihov 18. rođendan, kao i da će im biti od koristi. Nastojat ćemo da ovo bude jedna od stalnih aktivnosti, koja će biti planirana budžetom svake godine“, poručila je ministrica Nikolić. Vaučeri će biti dodijeljeni za posjete Narodnom pozorištu, Pozorištu mladih, SARTR-u , Zemaljskom i Historijskom, te Muzeju ratnog djetinjstva. Ministar kulture i sporta KS Samir Avdić kazao je da će biti ponuđeni dobri programski sadržaji za naše sugrađane koji stiču punoljetstvo. „Zahvalio bih, prije svega, našim javnim ustanovama, direktorima i uposlenicima, na spremnosti da na najbolji način prezentiraju svoje sadržaje mladima, kao i da im budu dostupni za svaki vid komunikacije. Zahvaljujem i zastupnici Bešlija na ovoj značajnoj i korisnoj inicijativi“, izjavio je ministar Avdić. Premijer KS Edin Forto je kazao da je za poklon bonove Vlada izdvojila 70.000 KM. „Ako postoji nešto lijepo zbog čega se bavimo ovim poslom, to su ovakve aktivnosti. Nadamo se da će to biti posjete koje će mladi pamtiti, a možda biti i podstrek da češće posjećuju kulturne ustanove“, kazao je premijer Forto.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba